Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Technický sekretariát Rady partnerstva

 

Mgr. Lenka Smetanková

Odbor strategického rozvoja, oddelenie sekretariátu Rady partnerstva
vedúca oddelenia
lenka.smetankova@psk.sk
tel: 051/7081 573, +421 902 988 415
miestnosť: 303 lll. poschodie

PhDr. ThDr. Marián Bednár, PhD.

Odbor strategického rozvoja, oddelenie sekretariátu Rady partnerstva
marian.bednar@psk.sk
tel: 051/7081 591
miestnosť: 305 III. poschodie

Mgr. Miroslava Borzová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie sekretariátu Rady partnerstva
miroslava.borzova@psk.sk
tel: 051/7081 595
miestnosť: 303 III. poschodie

Bc. Jana Neupauerová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie sekretariátu Rady partnerstva
jana.neupauerova@psk.sk
tel: 051/7081 541
miestnosť: 305 III. poschodie

Mgr. Martina Tomková

Odbor strategického rozvoja, oddelenie sekretariátu Rady partnerstva
martina.tomkova@psk.sk
tel: 051/7081 597
miestnosť: 303 III. poschodie

Mgr. Mária Majirská

Odbor strategického rozvoja, oddelenie sekretariátu Rady partnerstva
maria.majirska@psk.sk
tel: 051/7081 583
miestnosť: 303 III. poschodie

Mgr. Martina Eliašová, PhD. 

Odbor strategického rozvoja, oddelenie sekretariátu Rady partnerstva
martina.eliasova@psk.sk
tel: 051/7081 594
miestnosť: 302 III. poschodie

Kontaktné osoby pre Integrovanú územnú stratégiu PSK (IÚS PSK)/Integrované projektové balíky (IPB)

Mgr. Lenka Smetanková, lenka.smetankova@psk.sk; 051/7081 573, +421 902 988 415

Integrovaná územná stratégia PSK

PhDr. ThDr. Marián Bednár, PhD., marian.bednar@psk.sk; 051/7081 591

IPB A Stabilizácia ľudských zdrojov Prešovského kraja

IPB G Zabezpečenie personálnych kapacít a technológií v oblasti IT, digitalizácie a dátovej analytiky vrátane osvetovej činnosti s dôrazom na územný rozvoj 

Mgr. Martina Eliašová, PhD., martina.eliasova@psk.sk; 051/7081 594

IPB B Regionálne opatrenia pre nízkouhlíkové a obehové hospodárstvo v Prešovskom kraji - Martina Eliašová

IPB F Integrovaný systém rozvoja ekologického a kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v SPR Horný Zemplín

Mgr. Mária Majirská, martina.eliasova@psk.sk; 051/7081 594

IPB C Rozvoj dopravnej obslužnosti v SPR Šariš

IPB D Prepojený zelený Spiš

Mgr. Martina Tomková; martina.tomkova@psk.sk; 051/7081 597

IPB E Komplexný integrovaný rozvoj komunít na území PSK

 

Kontaktné osoby v regiónoch

SPR Horný Zemplín - hornyzemplin@psk.sk

Ing. Pavol Zajac - regionálny koordinátor SPR Horný Zemplín
pavol.zajac@psk.sk
tel: 0915 973 313

SPR Spiš- spis@psk.sk

SPR Šariš - saris@psk.sk

Ing. Ján Pecuch - regionálny koordinátor SPR Šariš
jan.pecuch@psk.sk
tel: 0919 178 987

Spoločný kontakt

sekretariat.rp@psk.sk            eurofondy2021-2027@psk.sk

Kontaktovať nás môžete aj na spoločnej adrese - sekretariat.rp@psk.sk a eurofondy2021-2027@psk.sk

 

Publikované: 31.01.2023 / Aktualizované: 19.09.2023 HoreTlačiť