Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kooperačná rada SPR Horný Zemplín

Logá - Ministerstvo vnútra SR; Operačný program Efektívna samospráva; Európska únia Európsky sociálny fond

Kooperačná rada strategicko-plánovacieho regiónu (SPR) Horný Zemplín 

Základnými dokumentmi, ktorými sa Kooperačná rada riadi, sú Štatút Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín a Rokovací poriadok Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín.

Na ustanovujúcom zasadnutí Rady partnerstva PSK dňa 26. 11. 2020 boli schválené štatúty a rokovacie poriadky Rady partnerstva a všetkých Kooperačných rád: 

Zloženie Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín 

Zloženie Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín

Zasadnutia Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín

Zasadnutia Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín

Kooperačná rada SPR Horný Zemplín  (archív)

Kooperačná rada SPR Horný Zemplín do konca roka 2022

Proces tvorby štatútu a rokovacieho poriadku SPR Horný Zemplín

Proces tvorby Štatútu Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín a Rokovacieho poriadku Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín

Publikované: 13.11.2020 / Aktualizované: 27.03.2023 HoreTlačiť