Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kooperačná rada SPR Šariš

Logá - Ministerstvo vnútra SR; Operačný program Efektívna samospráva; Európska únia Európsky sociálny fond

Kooperačná rada strategicko-plánovacieho regiónu (SPR) Šariš 

Základnými dokumentmi, ktorými sa Kooperačná rada riadi, je Štatút Kooperačnej rady SPR Šariš a Rokovací poriadok Kooperačnej rady SPR Šariš. 

Na ustanovujúcom zasadnutí Rady partnerstva 26. 11. 2020 boli schválené štatúty a rokovacie poriadky Rady partnerstva a všetkých Kooperačných rád: 

Zloženie Kooperačnej rady SPR Šariš

Zloženie Kooperačnej rady SPR Šariš

Zasadnutia Kooperačnej rady SPR Šariš 

Zasadnutia Kooperačnej rady SPR Šariš

Kooperačná rada SPR Šariš (archív)

Kooperačná rada SPR Šariš do konca roka 2022

Proces tvorby štatútu a rokovacieho poriadku

Proces tvorby Štatútu Kooperačnej rady SPR Šariš a Rokovacieho poriadku Kooperačnej rady SPR Šariš

Publikované: 13.11.2020 / Aktualizované: 04.05.2023 HoreTlačiť