Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kooperačná rada SPR Spiš 

Základnými dokumentmi, ktorými sa Kooperačná rada riadi, je Štatút Kooperačnej rady SPR Spiš a Rokovací poriadok Kooperačnej rady SPR Spiš.

Na ustanovujúcom zasadnutí Rady partnerstva dňa 26. 11. 2020 boli schválené štatúty a rokovacie poriadky Rady partnerstva a všetkých Kooperačných rád: 

Zloženie Kooperačnej rady SPR Spiš

Kooperačná rada SPR Spiš má jedného predsedu a troch podpredsedov (jeden podpredseda za každú komoru).

Predsedom Kooperačnej rady SPR Spiš je Miroslav Perignáth.

Podpredsedovia Kooperačnej rady SPR Spiš sú Martina Slivková (Komora regionálnej samosprávy), Michal Kapusta (Komora miestnej samosprávy) a Michal Major (Komora ostatných socio-ekonomických partnerov),

Kooperačnú radu SPR Spiš tvoria 3 komory. Členovia Kooperačnej rady SPR Spiš sú uvedení v tabuľke.

Zloženie Kooperačnej rady SPR Spiš - členovia

Meno a priezvisko Nominovaný za
Komora regionálnej samosprávy
Lýdia Budziňáková Ú PSK
Peter Makara Ú PSK
Ján Furman Ú PSK
Alexander Galajda Ú PSK
Martina Slivková Ú PSK
Ján Hencel Zastupiteľstvo PSK
Jozef Janiga Zastupiteľstvo PSK​
Pavol Gašper Zastupiteľstvo PSK
Miloslav Repaský Zastupiteľstvo PSK
Komora miestnej samosprávy
Karol Gurka Okres Kežmarok
Ján Kurňava Okres Kežmarok
Pavel Hudáček Okres Kežmarok
Michal Kapusta Okres Levoča
Štefan Bieľak Okres Poprad
Pavel Bekeš Okres Poprad
Mária Kleinová Okres Poprad
Júlia Boďová Okres Stará Ľubovňa
Jozef Havrila Okres Stará Ľubovňa
Komora ostatných sociálno-ekonomických partnerov
Gabriela Bodnárová OOCR Tatry-Spiš-Pieniny
Michal Major Whirlpool Slovakia spol. s r.o.
Igor André Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie​
Pavol Vilček Spišská katolícka charita​
Roman Porubän Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku​
Michal Janiga Katolícka univerzita  v Ružomberku
Ľudmila Stašáková ETP Slovensko
Ladislav Sisák MAS Pro Tatry
Marek Trávniček Národná Asociácia horských vodcov Slovenskej republiky​

Zasadnutia Kooperačnej rady SPR Spiš

Rok 2021

4. zasadnutie (27.10.2021)

Formát PDF pozvánka - PDF (54 kB)Formát PDF zápisnica - PDF (103 kB); Formát PDF prezenčná listina - PDF (76 kB)

3. zasadnutie (12.5.2021)

Formát PDF pozvánka - PDF (54 kB)Formát PDF zápisnica a uznesenia - PDF (111 kB)

Rok 2020

2. zasadnutie (8.12.2020)

Formát PDF pozvánka - PDF (50 kB)Formát PDF zápisnica a uznesenia - PDF (87 kB)

1. zasadnutie (19.11.2020)

Formát PDF pozvánka -PDF (83 kB)Formát PDF zápisnica a uznesenia - PDF (95 kB)

Publikované: 17.03.2023 / Aktualizované: 27.03.2023 HoreTlačiť