Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Proces tvorby štatútu a rokovacieho poriadku KR SPR Spiš

Proces tvorby Štatútu Kooperačnej rady SPR Spiš a Rokovacieho poriadku Kooperačnej rady SPR Spiš

Prvá verzia dokumentov po internom pripomienkovaní na Úrade PSK:

Tieto dokumenty boli poskytnuté na externé pripomienkovanie členom jednotlivých komôr. Všetky pripomienky boli zosumarizované a vyhodnotené. Relevantné pripomienky boli zapracované do štatútu a rokovacieho poriadku a následne predložené Rade partnerstva PSK na schválenie:

Publikované: 17.03.2023 / Aktualizované: 17.03.2023 HoreTlačiť