Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PS na tvorbu PHRSR 2021 - 2030

Zloženie pracovnej skupiny na tvorbu PHRSR PSK 2021-2030
Meno a priezvisko Organizácia
Obyvateľstvo
Dávid Šingovský  
Peter Jakub Centrum pre rodinu - Sigord
Iveta Stromková Prešovská rozvojová agentúra
Štefan Potočňák Klaster cestovného ruchu Šariš
Anna Fedoršová MAS Horná Topľa
Anna Kocáková  
Marek Angelovič Krajská organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Roland Wittner Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša Prešov
Pavel Andrijko  
Martina Dubecká Mesto Prešov
Mária Humeníková Mesto Prešov
Magdaléna Artimová Mesto Prešov
Katarína Heredošová Úrad PSK
Ján Hencel Úrad PSK
Rastislav Sloboda  
Zuzana Labunová Mesto Snina
Martin Rovňák Prešovská univerzita v Prešove
Richard Dubovický  
Stanislav Kiseľa  
Elena Buksová Ministerstvo vnútra SR - Odbor prevencie kriminality
Lukáš Penxa Mesto Poprad
Jozef Jarina Komunitná nadácia Bardejov n. o.
Marginalizované rómske komunity
Nataša Milistenferová Implementačná agentúra MPSVR SR
Mária Pajzinková  
Dávid Šingovský  
Ján Drab Spišská katolícka charita
Eduard Vokál Arcidiecézna charita Košice
Lenka Smetanková MAS Sekčov - Topľa
Martina Dubecká Mesto Prešov
Mária Humeníková Mesto Prešov
Jana Zakarovská Mesto Prešov
Rastislav Zubaj Horúci tím OZ
Martina Juráková Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity
Lenka Zápotocká Človek v ohrození, n.o.
Michal Magda Obec Víťaz
Rastislav Sloboda  
Zuzana Labunová Mesto Snina
Marek Lukáč Prešovská univerzita v Prešove
Martin Rovňák Prešovská univerzita v Prešove
Ingrid Doležalová Sociálny Prešov OZ
Peter Németh Rómsky Inštitút - Roma Institute, n.o. 
Ondrej Zoričák  
Stanislav Kiseľa  
Paulína Masaryková Cesta von OZ
Lukáš Penxa Mesto Poprad
Sociálna starostlivosť
Viktor Guman  
Dávid Šingovský  
Peter Jakub Centrum pre rodinu - Sigord
Vladimír Gburík Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n. o.
Ján Drab Spišská katolícka charita
Ján Tomus Domov sociálnych služieb v Brezovičke
Iveta Stromková Prešovská rozvojová agentúra
Iveta Ždiľová Komora opatrovateliek Slovenska
Amantius Akimjak Katolícka univerzita v Ružomberku
Anna Kocáková  
Peter Mucha Domov pre seniorov
Jan Basa Hospic Matky Terezy OZ
Martina Túšová Úrad PSK
Dana Brehuvová  
Zuzana Nemcová Arcidiecézna charita Košice 
Martin Pavlík Regionálna rozvojová agentúra Humenné
Martina Dubecká Mesto Prešov
Mária Humeníková Mesto Prešov
Jana Zakarovská Mesto Prešov
Pavel Slaninka Úrad PSK
Rastislav Zubaj Horúci tím OZ
Jozef Berta Obec Soľ
Erika Bochinová SZTP Humenné
Nataša Milistenferová Implementačná agentúra MPSVR
Rastislav Sloboda  
Vladimír Gburík Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o.
Zuzana Labunová Mesto Snina
Janka Bursová Katolícka univerzita v Ružomberku
Veronika Vozárová Mesto Prešov
Ingrid Doležalová Sociálny Prešov OZ
Peter Németh Rómsky Inštitút - Roma Institute, n.o. 
Ondrej Zoričák  
Richard Dubovický  
Tomáš Hyben Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku
Stanislav Kiseľa  
Samuel Miško Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
Lukáš Penxa Mesto Poprad
Školstvo
Štefan Hičák European Union Knowledge Economy Pass n.o.
Peter Jakub Centrum pre rodinu - Sigord
Ján Drab Spišská katolícka charita
Iveta Stromková Prešovská rozvojová agentúra
Peter Adamišin Prešovská univerzita v Prešove
Martin Šechný SPŠ elektrotechnická Prešov
Amantius Akimjak Katolícka univerzita v Ružomberku
Marián Damankoš Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
Anna Kocáková  
Marián Babej CSŠ Vranov nad Topľou
Matej Hrebeňár Košická arcidiecéza
Jozef Zajac Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Martina Dubecká Mesto Prešov
Janka Nemcová Mesto Prešov
Katarína Heredošová Úrad PSK
Igor Hodžia Mesto Prešov
Miroslav Vaško Úrad PSK
Lenka Zápotocká Človek v ohrození, n.o.
Michal Magda Obec Víťaz
Igor Šesták SOŠ drevárska Vranov nad Topľou
Zuzana Labunová Mesto Snina
Marián Reifers Prešovská univerzita v Prešove
Marek Lukáč Prešovská univerzita v Prešove
Martin Rovňák Prešovská univerzita v Prešove
Janka Bursová Katolícka univerzita v Ružomberku
Jana Kožárová Prešovská univerzita v Prešove
Peter Jariabka TATRAMOTIVE, s.r.o.
Ingrid Doležalová Sociálny Prešov OZ
Ondrej Zoričák  
Stanislav Kiseľa  
Zdravotníctvo
Peter Jakub Centrum pre rodinu - Sigord
Ján Drab Spišská katolícka charita
Zuzana Sabolová Úrad PSK
Iveta Ždiľová Komora opatrovateliek Slovenska
Anna Kocáková  
Jan Basa Hospic Matky Terezy OZ
Cyril Korpesio Arcidiecézna charita Košice 
Martina Dubecká Mesto Prešov
Mária Humeníková Mesto Prešov
Jana Zakarovská Mesto Prešov
Jozef Berta Obec Soľ
Ján Hencel Úrad PSK
Zuzana Labunová Mesto Snina
Jozef Tekáč Nemocnica Poprad a.s.
Ján Šimko Asociácia slovenských kúpeľov
Peter Jariabka TATRAMOTIVE, s.r.o.
Tomáš Hyben Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku
Lukáš Penxa Mesto Poprad
František Majerský Slovenská komora zdravotníckych záchranárov 
Šport
Peter Jakub Centrum pre rodinu - Sigord
Ján Drab Spišská katolícka charita
Jozef Váhovský Mestské kultúrne stredisko a športový areál v Sabinove
Peter Adamišin Prešovská univerzita v Prešove
Marek Angelovič Krajská organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Martin Pavlík Regionálna rozvojová agentúra Humenné
Martina Dubecká Mesto Prešov
Michal Semančík   
Katarína Heredošová Úrad PSK
Igor Hodžia Mesto Prešov
Michal Magda Obec Víťaz
Rastislav Sloboda  
Marián Baláž Levoča Nordic Centrum
Zuzana Labunová Mesto Snina
Peter Jariabka TATRAMOTIVE, s.r.o.
Jozef Kužma Slovenský zväz ľadového hokeja
Eduard Ižar Dubnik Opal Trails OZ
Lukáš Penxa Mesto Poprad
Kultúra
Anna Šenková Prešovská univerzita v Prešove
Mária Pajzinková  
Peter Jakub Centrum pre rodinu - Sigord
Ján Drab Spišská katolícka charita
Alfonz Kobielsky AKIS - asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska
Alexander Daňo Združenie na záchranu Jasenovského hradu
Jozef Váhovský Mestské kultúrne stredisko a športový areál v Sabinove
Peter Adamišin Prešovská univerzita v Prešove
Ľubomír Štefaňák Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Mariana Grodzová Obec Stakčín
Amantius Akimjak Katolícka univerzita v Ružomberku
Rastislav Janičko Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej
Tibor Bohó Ministerstvo kultúry SR
Viktória Jurkovská Združenie Spišský hrad - Podbranisko a Mesto Spišské Podhradie
Peter Matis Rímskokatolícke cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Alena Nízlová Penzión St. Martin
Vladimír Olejník Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Marek Kolárčik Košická arcidiecéza
Matej Hrebeňár Košická arcidiecéza
Roland Wittner Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša Prešov
Lenka Smetanková MAS Sekčov - Topľa
Martina Dubecká Mesto Prešov
Barbora Rusiňáková Park kultúry a oddychu v Prešove
Katarína Heredošová Úrad PSK
Patricia Zichová Mesto Prešov
Igor Hodžia Mesto Prešov
Zuzana Kožlejová Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
Tomáš Burger Prešovská univerzita v Prešove
Mária Staviarska  
Dáša Uharčeková Pavúková SNM - Spišské múzeum v Levoči
Erika Jankajová Mesto Snina
Vladimír Olejník Katolícka univerzita v Ružomberku
Lukáš Penxa Mesto Poprad
Stanislava Dzurillová Úrad PSK
Eva Chlapečková  Úrad PSK
Cestovný ruch
Anna Šenková Prešovská univerzita v Prešove
Mária Pajzinková  
Dušan Manduľák LPH Vranov nad Topľou s.r.o
Ján Drab Spišská katolícka charita
Alfonz Kobielsky AKIS - asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska
Alexander Daňo Združenie na záchranu Jasenovského hradu
Jozef Váhovský Mestské kultúrne stredisko a športový areál v Sabinove
Adriána Karľová Mesto Snina
Peter Adamišin Prešovská univerzita v Prešove
Štefan Bieľak Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí so sídlom v Spišskej Belej
Ľubomír Štefaňák Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Štefan Potočňák Klaster cestovného ruchu Šariš
Mariana Grodzová Obec Stakčín
Amantius Akimjak Prešovská univerzita v Prešove
Patrik Pčolka IDS Východ, s.r.o.
František Kmec IDS Východ, s.r.o.
Rastislav Janičko Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej
Gabriela Vaľková Okresný úrad Levoča
Anna Kocáková  
Viktória Jurkovská Združenie Spišský hrad - Podbranisko a Mesto Spišské Podhradie
Peter Matis Rímskokatolícke cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Alena Nízlová Penzión St. Martin
Vladimír Olejník Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Marek Kolárčik Košická arcidiecéza
Matej Hrebeňár Košická arcidiecéza
Martin Pavlík Regionálna rozvojová agentúra Humenné
Pavol Kaňuch MAS Pod hradom Čičva
Jozef Hrobák Prešovská regionálna komora SOPK
Lenka Smetanková MAS Sekčov - Topľa
Martina Dubecká Mesto Prešov
Branislav Švorc Mesto Prešov
Pavel Slaninka Úrad PSK
Monika Bujňáková Mesto Prešov
Katarína Heredošová Úrad PSK
Jozef Gura  Občania Vyšných Repaš OZ
Nataša Milistenferová Implementačná agentúra MPSVR
Magdaléna Artimová Mesto Prešov 
Zuzana Kožlejová Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
Rastislav Sloboda  
Marián Baláž  
Dáša Uharčeková Pavúková SNM - Spišské múzeum v Levoči
Erika Jankajová Mesto Snina
Zuzana Burdová Aevis n.o.
Rastislav Mičaník Aevis n.o.
Jozef Kráľ kms-pt s.r.o., Aquaruthenia s,r,o,
Martin Rovňák Prešovská univerzita v Prešove
Eva Kocanová Take naše OZ
Ján Šimko Asociácia slovenských kúpeľov
Peter Jariabka TATRAMOTIVE, s.r.o.
Richard Dubovický  
Stanislav Kiseľa  
Lucia Dubielová Komisia pri MZ mesta Vysoké Tatry
Viera Štupáková Prešovská bicyklová skupina Kostitras
Martin Sárossy Rákociho cesta OZ
Eduard Ižar Dubnik Opal Trails o.z.
Igor Kňazovický OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš
Lukáš Penxa Mesto Poprad
Martin Kaňuk Komunita - Združenie 2012
Ján Brejčák  
Ján Hutník Mesto Svit
Ekonomika a hospodárstvo
Štefan Hičák European Union Knowledge Economy Pass n.o.
Dávid Šingovský  
Dušan Manduľák LPH Vranov nad Topľou s.r.o
Iveta Stromková Prešovská rozvojová agentúra
Marek Ungrady Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Jozef Ligenza  
Jan Basa Hospic Matky Terezy OZ
Martin Pavlík Regionálna rozvojová agentúra Humenné
Pavol Kaňuch MAS Pod hradom Čičva
Míloslav Karaffa Slovenská obchodná a priemyselná komora
Pavel Andrijko  
Martina Dubecká Mesto Prešov
Rastislav Tkáč Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov (RPIC Prešov)
Juraj Zamkovský Priatelia Zeme - CEPA, OZ
Nataša Milistenferová Implementačná agentúra MPSVR
Magdaléna Artimová Mesto Prešov 
Rastislav Sloboda  
Erika Jankajová Mesto Snina
Martin Rovňák Prešovská univerzita v Prešove
Eva Kocanová Take naše OZ
Ondrej Zoričák  
Stanislav Kiseľa  
Eduard Ižar Dubnik Opal Trails o.z.
Lukáš Penxa Mesto Poprad
Výskum, vývoj a inovácie
Nataša Milistenferová Implementačná agentúra MPSVR
Štefan Hičák European Union Knowledge Economy Pass n.o.
Dávid Šingovský  
Dušan Manduľák LPH Vranov nad Topľou s.r.o
Ján Ilkovič ENECO, s.r.o.
Peter Adamišin Prešovská univerzita v Prešove
Martin Šechný SPŠ elektrotechnická Prešov
Marián Damankoš Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
Jozef Ligenza  
Anna Kocáková  
Milan Toth Technické služby mesta Prešov a.s.
Vladimír Olejník Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Ján Drab Spišská katolícka charita
Michal Hatala Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Martin Pavlík Regionálna rozvojová agentúra Humenné
Jozef Zajac Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Míloslav Karaffa Slovenská obchodná a priemyselná komora
Martina Dubecká Mesto Prešov
Janka Nemcová Mesto Prešov
Rastislav Tkáč Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov (RPIC Prešov)
Ján Hencel Úrad PSK
Erika Jankajová Mesto Snina
 Marián Reifers Prešovská univerzita v Prešove
Jozef Kráľ kms-pt s.r.o., Aquaruthenia s,r,o,
Peter Manko Prešovská univerzita v Prešove
Ján Solár Applied Meters, a. s.
Martin Rovňák Prešovská univerzita v Prešove
Štefan Hanigovský FECUPRAL s.r.o.
Amantius Akimjak Katolícka univerzita v Ružomberku
Janka Bursová Katolícka univerzita v Ružomberku
Martin Faltin Obec Kurimany
Ondrej Zoričák  
Martin Štefanco Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK
Stanislav Kiseľa  
Eduard Ižar Dubnik Opal Trails OZ
Lukáš Penxa Mesto Poprad
Digitalizácia a SMART
Štefan Hičák European Union Knowledge Economy Pass n.o.
Dávid Šingovský  
Ján Drab Spišská katolícka charita
Ján Ilkovič ENECO, s.r.o.
Jozef Váhovský Mestské kultúrne stredisko a športový areál v Sabinove
Adriána Karľová Mesto Snina
Peter Adamišin Prešovská univerzita v Prešove
Martin Šechný SPŠ elektrotechnická Prešov
Patrik Pčolka IDS Východ, s.r.o.
František Kmec IDS Východ, s.r.o.
Anna Kocáková  
Alena Nízlová Penzión St. Martin
Milan Toth Technické služby mesta Prešov a.s.
Kamil Židek Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Martin Pavlík Regionálna rozvojová agentúra Humenné
Míloslav Karaffa Slovenská obchodná a priemyselná komora
Martina Dubecká Mesto Prešov
Mariana Hurná  
Janka Nemcová Mesto Prešov
Rastislav Tkáč Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov (RPIC Prešov)
Magdaléna Artimová Mesto Prešov 
Tomáš Burger Prešovská univerzita v Prešove
Igor Šesták SOŠ drevárska Vranov nad Topľou
Ján Hencel Úrad PSK
Erika Jankajová Mesto Snina
Ján Solár Applied Meters, a.s.
Peter Mrúz Applied Meters, a.s.
Martin Rovňák Prešovská univerzita v Prešove
Veronika Vozárová Mesto Prešov
Martin Faltin Obec Kurimany
Peter Jariabka TATRAMOTIVE, s.r.o.
Ondrej Zoričák  
Martin Štefanco Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK
Richard Dubovický  
Stanislav Kiseľa  
Lucia Dubielová Komisia cestovného ruchu, MV, ŽP a dopravy pri MZ mesta Vysoké Tatry
Eduard Ižar Dubnik Opal Trails OZ
Lukáš Penxa Mesto Poprad
Technická infraštruktúra
Stanislav Ondirko Mesto Sabinov
Ján Ilkovič ENECO, s.r.o.
Eva Kelbelová Mesto Kežmarok
Adriána Karľová Mesto Snina
Anna Fedoršová MAS Horná Topľa
Jozef Kvokačka Obec Osikov
Juraj Šott SCHOTT, s.r.o
Martin Pavlík Regionálna rozvojová agentúra Humenné
Jozef Zajac Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Lenka Smetanková MAS Sekčov - Topľa
Martina Dubecká Mesto Prešov
Maroš Kajňák Mesto Prešov
Jana Palková Mesto Prešov
Milena Kollarčíková Mesto Prešov
Dominik Kropiľák Mesto Prešov
Michal Magda Obec Víťaz
Marcela Miková Mesto Snina
 Marián Reiffers Prešovská univerzita v Prešove
Martin Rovňák Prešovská univerzita v Prešove
Peter Jurečko Katolícka univerzita v Ružomberku
Veronika Vozárová Mesto Prešov
Martin Faltin Obec Kurimany
Ján Šimko Asociácia slovenských kúpeľov
Peter Jariabka TATRAMOTIVE, s.r.o.
Martin Štefanco Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK
Lucia Dubielová Komisia cestovného ruchu, MV, ŽP a dopravy pri MZ mesta Vysoké Tatry
Lukáš Penxa Mesto Poprad
Dopravná infraštruktúra
Jozef Mačuga Obec Jakubany
Stanislav Ondirko Mesto Sabinov
Eva Kelbelová Mesto Kežmarok
Marek Sopko SÚC PSK
Michal Danko SÚC PSK
Štefan Bieľak Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí so sídlom v Spišskej Belej
Patrik Pčolka IDS Východ, s.r.o.
František Kmec IDS Východ, s.r.o.
Jozef Kvokačka Obec Osikov
Jozef Hrobák Prešovská regionálna komora SOPK
Martina Dubecká Mesto Prešov
Maroš Kajňák Mesto Prešov
Magdaléna Artimová Mesto Prešov
Tomáš Burger  
Michal Magda Obec Víťaz
Rastislav Sloboda  
Marcela Miková Mesto Snina
Peter Jurečko Katolícka univerzita v Ružomberku
Martin Faltin Obec Kurimany
Ján Šimko Asociácia slovenských kúpeľov
Peter Jariabka TATRAMOTIVE, s.r.o.
Lucia Dubielová Komisia cestovného ruchu, MV, ŽP a dopravy pri MZ mesta Vysoké Tatry
Viera Štupáková Prešovská bicyklová skupina Kostitras
Igor Kňazovický Nezisková organizácia
Lukáš Penxa Mesto Poprad
Životné prostredie
Nataša Milistenferová Implementačná agentúra MPSVR SR
Ján Sarvaš  
Dávid Šingovský  
Peter Jakub Centrum pre rodinu - Sigord
Ján Drab Spišská katolícka charita
Ján Ilkovič ENECO, s.r.o.
Alexander Daňo Združenie na záchranu Jasenovského hradu
Jozef Váhovský Mestské kultúrne stredisko a športový areál v Sabinove
Ingrid Mihaľová Technické služby mesta Prešov, a.s.
Eva Kelbelová Mesto Kežmarok
Adriána Karľová Mesto Snina
Peter Adamišin Prešovská univerzita v Prešove
Jozef Ligenza  
Jozef Kvokačka Obec Osikov
Juraj Šott SCHOTT, s.r.o
Marek Kolárčik Arcidiecézna charita Košice
Milan Toth Technické služby mesta Prešov a.s.
Martin Pavlík Regionálna rozvojová agentúra Humenné
Pavol Kaňuch MAS Pod hradom Čičva
Pavel Andrijko  
Lenka Smetanková MAS Sekčov - Topľa
Martina Dubecká Mesto Prešov
Ján Lendacký Mesto Prešov
Juraj Zamkovský Priatelia Zeme-CEPA, OZ
Magdaléna Artimová Mesto Prešov 
Štefan Hanigovský Fecupral, spol. s r. o.
Rastislav Sloboda  
Marcela Miková Mesto Snina
Zuzana Burdová Aevis n.o.
Rastislav Mičaník Aevis n.o.
Jozef Kráľ kms-pt s.r.o., Aquaruthenia s,r,o,
Jozef Oboňa Prešovská univerzita v Prešove
Peter Manko Prešovská univerzita v Prešove
Martin Rovňák Prešovská univerzita v Prešove
Peter Jurečko Katolícka univerzita v Ružomberku
Martin Faltin Obec Kurimany
Ján Šimko Asociácia slovenských kúpeľov
Peter Jariabka TATRAMOTIVE, s.r.o.
Ondrej Zoričák  
Martin Štefanco Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK
Stanislav Kiseľa  
Lucia Dubielová Komisia cestovného ruchu, MV, ŽP a dopravy pri MZ mesta Vysoké Tatry
Publikované: 03.03.2022 / Aktualizované: 03.05.2022 HoreTlačiť