Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Rada partnerstva PSK

Logá - Ministerstvo vnútra SR; Operačný program Efektívna samospráva; Európska únia Európsky sociálny fond

Rada partnerstva PSK od roku 2023

Základné dokumenty Rady partnerstva PSK

Základnými dokumentmi, ktorými sa Rada partnerstva PSK riadi, sú Štatút Rady partnerstva PSK a Rokovací poriadok Rady partnerstva PSK: 

Delegačný list na stiahnutie: 

Zasadnutia Rady partnerstva PSK

Informácie a materiály k zasadnutiam Rady partnerstva PSK od roku 2023

Zloženie Rady partnerstva PSK 

Zloženie Rady partnerstva prijaté na ustanovujúcom zasadnutí Rady partnerstva dňa 21.2.2023

Rada partnerstva PSK do konca roka 2022

Základné dokumenty Rady partnerstva PSK do konca roka 2022

Zloženie Rady partnerstva PSK do konca roka 2022

Zasadnutia Rady partnerstva PSK do konca roka 2022

Publikované: 12.10.2020 / Aktualizované: 19.10.2023 HoreTlačiť