Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

UMR a SPR v PSK

 

Logá - Ministerstvo vnútra SR; Operačný program Efektívna samospráva; Európska únia Európsky sociálny fond

Územia udržateľného mestského rozvoja (UMR) a strategicko-plánovacie regióny (SPR) v PSK

Mapa Územia udržateľného mestského rozvoja (UMR) a strategicko-plánovacie regióny (SPR) v PSK ( UMR a SPR v PSK)

Popis k mape

 

V PSK boli z národnej úrovne identifikované 3 územia udržateľného mestského rozvoja (UMR) – mestá Prešov, Humenné a súmestie Poprad - Svit - Kežmarok.

Ďalšou novinkou je, že sa do strategického plánovania pridáva medzi lokálnu úroveň (obce a mestá) a regionálnu úroveň (kraj) nový „medzistupeň“. Tento nový medzistupeň predstavujú tzv. strategicko-plánovacie regióny (SPR). Cieľom definovania SPR v novom programovom období 2021 –  2027 je vypracovanie adresnejších stratégií, zohľadňujúcich špecifickosť jednotlivých regiónov, ako aj efektívnejšie riadenie, rozhodovanie, plánovanie a financovanie v území, a to cez integrované projekty.

Inštitút rozvoja Úradu PSK navrhol na základe historicko-geografických faktorov, sídelnej štruktúry a štruktúry obyvateľstva, dopravnej infraštruktúry, ekonomických a ďalších faktorov rozdeliť územie PSK na tri strategicko-plánovacie regióny:

 1. SPR Spiš - okresy Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa a Levoča.
 2. SPR Šariš - okresy Prešov, Sabinov, Bardejov a Svidník.
 3. SPR Horný Zemplín – okresy Humenné, Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce a Snina.

Inštitút rozvoja Úradu PSK k definovaniu SPR prehľadne spracoval dokument prezentáciu, ktoré boli jednotlivým aktérom prezentované na stretnutiach v Humennom, Poprade a Prešove.

Na území Prešovského kraja teda vznikli 3 územia UMR a 3 SPR. Pri každom UMR a každom SPR vznikla tzv. Kooperačná rada. 

 

Publikované: 12.10.2020 / Aktualizované: 15.12.2022 HoreTlačiť