Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zásobník projektových aktivít – RISK

Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu (RISK)

Prešovský samosprávny kraj pre potreby integrálneho rozvoja kraja pripravuje Aplikáciu pre zber projektových zámerov a komunikáciu (RISK). Tento modulárny softvérový nástroj umožní efektívnejší zber a zdieľanie dát. Aplikácia má za cieľ zlepšiť manažovanie agendy súvisiacej s regionálnym plánovaním v procese tvorby tzv. integrovaných územných stratégií. Umožňuje efektívnejší zber, evidenciu, zdieľanie a spracovanie projektových aktivít/zámerov.

Zámerom je lepšie manažovať procesy súvisiace s tvorbou regionálnych stratégií v nadväznosti na prípravu nového programového obdobia 2021-2027. Primárne sa týka projektových aktivít/zámerov od obcí/miest a sociálno-ekonomických partnerov z územia kraja, ktoré prechádzajú procesom schvaľovania cez Radu partnerstva PSK. Zber projektových aktivít/zámerov je realizovaný za účelom podpory regionálneho plánovania a tvorby integrovaných územných investícií (IÚI). A taktiež prevádzka Zásobníka projektových aktivít/zámerov pre Radu partnerstva PSK.

Podrobnejšie proces prípravy Integrovaných územných investícií usmerňuje Metodika tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre programové obdobie po roku 2020, Príloha 4, verzia 2.0 – Metodický rámec pre prípravu IUS a IUI. Kapitola 13 dokumentu Rámec implementácie fondov, verzia 1 – 18. 11. 2022 poskytuje asi najkompaktnejšie zhrnutie procesu prípravy a tvorby IÚI.

Nové - Zber projektových aktivít z územia pre sociálno-ekonomických partnerov:

Aktualizácia a zber projektových aktivít z územia pre samosprávy:

Odkazy na aplikáciu:

Ďalšie užitočné odkazy:

 

Publikované: 31.01.2023 / Aktualizované: 17.04.2023 HoreTlačiť