Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Uzavreté výzvy

Uzavreté výzvy SO pre IROP

Archív výziev, ktoré boli zverejné a sú neaktuálne. Aktuálne výzvy nájdete na odkaze - Výzvy IROP aktuálne

Výzva ŽoNFP- IROP-PO2-SC223-2021-68

18.01.2022 Aktualizácia č.2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68

Výzvy o ŽoNFP - IROP-PO1-SC122-2020-59

04.11.2021 Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb s kódom IROP-PO1-SC122-2020-59.

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC211-2018-34

28.04.2021 Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP, IROP-PO2-SC211-2018-34 - Jasle

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO1-SC121-2018-32

27.04.2021 Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9

30.07.2018 Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9

Výzva na predkladanie projektových zámerov- IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7

11.07.2018 Výzva na predkladanie projektových zámerov- IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC211-2018-27

27.06.2018 Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC211-2018-27 - vyhlásenie

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC221-2016-10

29.05.2018 OZNÁMENIE RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2016-10 podľa územnej príslušnosti k 28.05.2018 , INFORMÁCIA o termíne uzávierky 6. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10 (29.06.2018) a OZNAM č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10 (29.06.2018)

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO1-SC11-2016-11

29.05.2018 Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 28.05.2018 a OZNAM č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 (29.06.2018)

Výzva na predkladanie projektových zámerov- IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

22.05.2018 Aktualizácia č. 1 zo dňa 22.05.2018 k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

Výzva na predkladanie projektových zámerov - IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8

10.04.2018 Výzva na predkladanie projektových zámerov - IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC213-2017-20

26.05.2017 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO1-SC121-2016-12

11.01.2017 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy (otvorená výzva)

Výzva na výber odborných hodnotiteľov č.1/2017/PO2.2

10.01.2017 Výzva na výber odborných hodnotiteľov PO2 - 9.1.2017 (otvorená výzva)

Výzva na predkladanie projektových zámerov- IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

27.12.2016 Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní (uzávierka - 9. 3. 2017)

Strana: [1]  [2] 

 

Publikované: 02.06.2016 / Aktualizované: 08.12.2017 HoreTlačiť