Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva IROP-PO7-SC76-2021-80

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 16.11.2021  VÝZVU  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions.

Základné informácie o výzve

Operačný program: 

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)

Prioritná os 7 – REACT EÚ

Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita

7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ

7.6 - Predprojektová príprava

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis

neuplatňuje sa

Fond:

Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ (ďalej aj „EFRR REACT-EÚ”)

Kód výzvy

IROP-PO7-SC76-2021-80

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP”)

 • Typ výzvy: otvorená
 • Dátum vyhlásenia: 16.11.2021
 • Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo rozhodnutím RO pre IROP1. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP 

Stanovené hodnotiace kolá

 • Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 17.01.2022
 • Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 17.03.2022 
 • Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale.

Ďalšie informácie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie) 

Záverečná správa k výzve

 •  momentálne nie je k dispozícii

Webová stránka výzvy 

Odkaz na webovú stránku výzvy

 

PhDr. Monika Štoffová

Odbor SO pre IROP, oddelenie riadenia a koordinácie
monika.stoffova@psk.sk
tel: 051/7081 167
miestnosť: 418 IV. poschodie

 

 

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
SO pre IROP 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 152, fax: 051 / 70 81 150

RIUS 

 

 

    

Strategické dokumenty

    

Rýchle odkazy

Logo RIUS PSK 2014 -2020 - Regionálna integrovaná úuemná samospráva Pršovského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020

Logo IROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne

 

Publikované: 25.05.2020 / Aktualizované: 26.04.2023 HoreTlačiť