Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva o ŽoNFP - IROP-PO2-SC221-2018-35

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 5.11.2018  VÝZVU  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Základné informácie o výzve

Prioritná os 2

Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita

2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ

2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Kód výzvy

IROP-PO2-SC221-2018-35

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti

 • Typ výzvy: otvorená
 • Dátum vyhlásenia: 05.11.2018
 • Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu podľa územnej príslušnosti alebo rozhodnutím RO pre IROP
 • Uzavretie hodnotiaceho kolo č. 3: 30.10.2019

Ďalšie informácie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

 

Webová stránka výzvy

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13533

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
SO pre IROP 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 152, fax: 051 / 70 81 150

RIUS 

 

 

    

Strategické dokumenty

    

Rýchle odkazy

 

Logo RIUS PSK 2014 -2020 - Regionálna integrovaná úuemná samospráva Pršovského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020  

 

Logo IROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne

 

 

Publikované: 05.11.2018 / Aktualizované: 11.09.2019 HoreTlačiť