Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva ŽoNFP IROP-PO7-SC72-2021-82

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie infraštruktúry cyklistickej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 9.12.2021 VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie infraštruktúry cyklistickej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja, kód výzvy: ROP-PO7-SC72-2021-82.

Základné informácie o výzve

Operačný program:

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)

Prioritná os

7 – REACT-EU

Investičná priorita

7.1. - Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ

7.2. - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis:

neuplatňuje sa

Fond

Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ (ďalej aj „EFRR REACT-EÚ”)

Poskytovateľ

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „RO pre IROP“)

Kód výzvy

IROP-PO7-SC72-2021-82

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 • Typ výzvy: otvorená
 • Dátum vyhlásenia: 9.12.2021
 • Dátum uzavretia: 15.3.2022

 

Ďalšie informácie

Aktuálne informácie (dokumenty na stiahnutie)  

 

Záverečná správa k výzve

Momentálne nie je k dispozícii.

 

Webová stránka výzvy

Odkaz na webovú stránku výzvy

PhDr. Monika Štoffová

Odbor SO pre IROP, oddelenie riadenia a koordinácie
monika.stoffova@psk.sk
tel: 051/7081 167
miestnosť: 418 IV. poschodie

 

 

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
SO pre IROP 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 152, fax: 051 / 70 81 150

RIUS 

 

 

    

Strategické dokumenty

    

Rýchle odkazy

Logo RIUS PSK 2014 -2020 - Regionálna integrovaná úuemná samospráva Pršovského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020

Logo IROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne

 

Publikované: 25.05.2020 / Aktualizované: 03.03.2022 HoreTlačiť