Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva ŽoNFP IROP-PO7-SC73-2021-87

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 29.12..2021 VÝZVU na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87

Základné informácie o výzve

 

Operačný program:

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)

Prioritná os

7 – REACT-EU

Investičná priorita

7.1. - Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ

7.3. - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis:

neuplatňuje sa

Fond

Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ (ďalej aj „EFRR REACT-EÚ”)

Kód výzvy

IROP-PO7-SC73-2021-87

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 • Typ výzvy: otvorená
 • Dátum vyhlásenia: 29. 12. 2021
 • Dátum uzavretia: 13.júna 2022

Stanovené hodnotiace kolá

 • Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 01.03.2022
 • Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 02.05.2022
 • Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Ďalšie informácie

Aktuálne informácie (dokumenty na stiahnutie)  

Záverečná správa k výzve

momentálne nie je k dispozícii

Webová stránka výzvy

Odkaz na webovú stránku výzvy

PhDr. Monika Štoffová

Odbor SO pre IROP, oddelenie riadenia a koordinácie
monika.stoffova@psk.sk
tel: 051/7081 167
miestnosť: 418 IV. poschodie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
SO pre IROP 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 152, fax: 051 / 70 81 150

RIUS 

 

 

    

Strategické dokumenty

    

Rýchle odkazy

Logo RIUS PSK 2014 -2020 - Regionálna integrovaná úuemná samospráva Pršovského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020

Logo IROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne

 

Publikované: 25.05.2020 / Aktualizované: 27.02.2023 HoreTlačiť