Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva ŽoNFP- IROP-PO7-SC76-2022-98

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 10.10.2022  VÝZVU  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na prípravu regionálnych projektov.

Základné informácie o výzve

Prioritná os 7

REACT EÚ

Investičná priorita

7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ

7.6 - Predprojektová príprava

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis:

neuplatňuje sa

Fond

Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ (ďalej aj „EFRR REACT-EÚ”)

Kód výzvy

IROP-PO7-SC76-2022-98

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP”)

 • Typ výzvy: otvorená
 • Dátum vyhlásenia: 10.10.2022
 • Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo rozhodnutím RO pre IROP1. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mirri.gov.sk.

Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP 

Stanovené hodnotiace kolá

 • Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 12.12.2022
 • Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 13.02.2023
 • Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale.

Ďalšie informácie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Záverečná správa k výzve

 • momentálne nie je k dispozícii

Webová stránka výzvy

PhDr. Monika Štoffová

Odbor SO pre IROP, oddelenie riadenia a koordinácie
monika.stoffova@psk.sk
tel: 051/7081 167
miestnosť: 418 IV. poschodie

 

 

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
SO pre IROP 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 152, fax: 051 / 70 81 150

RIUS 

 

 

    

Strategické dokumenty

    

Rýchle odkazy

Logo RIUS PSK 2014 -2020 - Regionálna integrovaná úuemná samospráva Pršovského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020

Logo IROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne

 

Publikované: 10.10.2022 / Aktualizované: 26.04.2023 HoreTlačiť