Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva ŽoNFP-IROP-PO9-SC91-2023-108

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

vyhlásená 14.03.2023 Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program

Základné informácie o výzve

Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)

Prioritná os  

9 - FAST CARE

Investičná priorita

9.1 – Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev spôsobených ruskou agresiou voči Ukrajine

Špecifický cieľ

9.1 – Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Kód výzvy

IROP-PO9-SC91-2023-108

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis

neuplatňuje sa

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj„ŽoNFP”)

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 14.03.2023

Stanovené hodnotiace kolá: 

Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 17.04.2023

Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 17.05.2023

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v mesačnom intervale

Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO pre IROP1. RO pre IROP zverejní informáciu o uzavretí výzvy na webovom sídle RO pre IROP www.mirri.gov.sk 

Ďalšie informácie

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Záverečná správa k výzve

 

Webová stránka výzvy

14.03.2023 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108

 

PhDr. Monika Štoffová

Odbor SO pre IROP, oddelenie riadenia a koordinácie
monika.stoffova@psk.sk
tel: 051/7081 167
miestnosť: 418 IV. poschodie

 

 

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
SO pre IROP 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 152, fax: 051 / 70 81 150

RIUS 

 

 

    

Strategické dokumenty

    

Rýchle odkazy

Logo RIUS PSK 2014 -2020 - Regionálna integrovaná úuemná samospráva Pršovského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020

Logo IROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne

 

Publikované: 25.05.2020 / Aktualizované: 23.08.2023 HoreTlačiť