Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzvy o ŽoNFP - IROP-PO2-SC223-2020-57

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) a zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2020-57

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci Iniciatívy Catching-up Regions v znení aktualizácie č.1

Základné informácie o výzve

Prioritná os 2

Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita

2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ

2.2.1 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy

IROP-PO2-SC223-2020-57

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti

 • Typ výzvy: otvorená
 • Dátum vyhlásenia: 15. 04. 2020
 • Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo rozhodnutím RO pre IROP. RO pre IROP. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Stanovené hodnotiace kolá

 • Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 15.07.2020
 • Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 15.10.2020
 • Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale

Ďalšie informácie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)  

Záverečná správa k výzve

Momentálne nie je k dispozícii.

Webová stránka výzvy

Odkaz na stránku výzvy

Kontakt - SO IROP PSK

Mgr. Štefan Pavlík

Odbor SO pre IROP
Oddelenie riadenia a koordinácie

Námestie mieru 2
08001 Prešov

stefan.pavlik(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 166

miestnosť: 11 II. posch.

 

Publikované: 19.10.2020 / Aktualizované: 08.07.2022 HoreTlačiť