Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia dopravy pri Zastupiteľstve PSK

 Zloženie komisie, kontakty

Zloženie Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: Ing. arch. Zita Pleštinská zita.plestinska@gmail.com 
Podpredseda: Stanislav Obický seso@seso.sk 
Sekretár: Ing. Alexander Galajda alexander.galajda@vucpo.sk 
Členovia - poslanci: Ing. Dušan Lukáč dusan.lukac76@gmail.com 
  Ján Holinka obeculic@stonline.sk 
  Pavol Ceľuch starosta@sverzov.sk 
  Ing. Vladimír Jánošík primator@lipany.sk 
  Ing. Peter Sokol peter.sokol59@gmail.com
Členovia - neposlanci: Ing. Martin Šima martin.sima11@gmail.com
  Ing. Ján Baloga balogajan@hotmail.com
  Tibor Kollár robitrallok@gmail.com
  Ing. Juraj Hudáč juraj.hudac@socpoist.sk
  Ing. Marián Barilla marian.barilla@hokejpoprad.sk
  Ing. Karol Richvalský richvalsky.karol@gmail.com

Zasadnutia komisií zastupiteľstva  

Na stránke sú zverejnené pozvánky na rokovania komisií, uznesenia zápisnice (od roku 2020) z rokovaní komisií a dochádzka členov komisie.

 

Rok 2021

32. zasadnutie (13.09.2021)

pozvánka, Uznesenie 32/2021 PDF (5,07 MB), Zápisnica 32/2021 PDF (1,44 MB), dochádzka

31. zasadnutie (03.08.2021)

pozvánka, Uznesenie 31/2021 - PDF (391 kB), Zápisnica 31/2021 PDF (167 kB), dochádzka

30. zasadnutie (21.-23.07.2021) -  per rollam

pozvánka, Uznesenie 30/2021 - PDF (63 kB), Zápisnica 30/2021 - PDF(99 kB), dochádzka

29. zasadnutie (10.-11.06.2021) - per rollam

pozvánka, Uznesenie 29/2021 - PDF (54 kB), Zápisnica 29/2021 - PDF (140 kB), dochádzka

28. zasadnutie (17.05.2021)

pozvánka, Uznesenie 28/2021 - PDF (96,5 kB), Zápisnica 28/2021 PDF (148kB), dochádzka

27. zasadnutie (12.04.2021) - per rollam

pozvánka, Uznesenie 27/2021 - PDF (143 kB), Zápisnica 27/2021 PDF (172 kB), dochádzka

26. zasadnutie (02.03.2021) - per rollam

pozvánka, Uznesenie 26/2021 - PDF (116 kB), Zápisnica 26/2021 PDF (161 kB), dochádzka

25. zasadnutie (22.01.2021) - per rollam

pozvánka, Uznesenie 25/2021 - PDF (200 kB), Zápisnica 25/2021 - PDF (188 kB), dochádzka

Rok 2020

24. zasadnutie (18.11.2020)

pozvánka, Uznesenie 24/2020 - PDF (106 kB), Zápisnica 24/2020 - PDF (276 kB), dochádzka

23. zasadnutie (10.09.2020)

pozvánka, Uznesenie 23/2020 - PDF ( 116 kB), Zápisnica 23/2020 - PDF (319 kB), dochádzka

22. zasadnutie (21.07.2020)

pozvánka, Uznesenie 22/2020 - PDF (57 kB), Zápisnica 22/2020 - PDF (87,1 kB), dochádzka

21. zasadnutie (15.07.2020) -per rollam

pozvánkaUznesenie 21/2020 - PDF (141 kB), Zápisnica 21/2020 PDF (170 kB)

20. zasadnutie (27.05.2020)

pozvánka, Uznesenie 20/2020 - PDF (149 kB),  Zápisnica 20/2020 - PDF (175 kB), dochádzka

19. zasadnutie (22.04.2020) - per rollam

pozvánkaUznesenie 19/2020 - PDF (162 kB), Zápisnica 19/2020 - PDF (156 kD)

18. zasadnutie (11.03.2020)

pozvánka, Uznesenie 18/2020 - PDF (154 kB), Zápisnica 18/2020 - PDF (272 kB), dochádzka

17. zasadnutie (16.01.2020)

pozvánka, Uznesenie 17/2020 - PDF (159 kB), Zápisnica 17/2020 - PDF (799 kB), dochádzka

Rok 2019

Rok 2018

 

Publikované: 04.02.2014 / Aktualizované: 17.02.2021 HoreTlačiť