Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

16. zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín pri ZPSK ( 22.11.2019)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

22. november 2019 o 13:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov (zasadačka č. dverí 516 – 5. posch.)

Program

 1. Otvorenie 16. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín pri Z PSK
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľa uznesenia a zápisnice
 3. Návrh na menovanie riaditeľa Krajského múzea v Prešove
 4. Návrh na menovanie riaditeľky Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou
 5. Informácia o VZN PSK o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK
 6. Rôzne
 7. Záver

Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. v. r.
predseda komisie

Mgr. Emília Antolíková, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 28.12.2017 / Aktualizované: 18.03.2020 HoreTlačiť