Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

17. zasadnutie Komisie kultúry a národnostných menšín pri ZPSK ( 14.01.2020)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

14. január 2020 o 13:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov (zasadačka IPC – 1. posch.)

Program

 1. Otvorenie 17. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín pri Z PSK
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľa uznesenia a zápisnice.
 3. Prevod správy nehnuteľného majetku zo správy Obchodnej akadémie v Humennom do správy Vihorlatského múzea v Humennom.
 4. Nákup zbierkových predmetov
 5. Nákup pozemku na výstavbu nehnuteľnosti Výskumno-prezentačného centra Parkov tmavej oblohy v Karpatoch v rámci projektu Karpatská hviezdna dráha
 6. Rôzne
 7. Záver

Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. v. r.
predseda komisie

Mgr. Emília Antolíková, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 28.12.2017 / Aktualizované: 18.03.2020 HoreTlačiť