Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

01. zasadnutie Komisie mandátovej pri ZPSK – 13.02.2023

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

01. rokovanie  Komisie mandátovej pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

   13. 02. 2023 o 08:00 hod.  

Miesto konania:

   na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v kancelárii č. 003 na prízemí

Program

 1. Otvorenie
 2. Informácia o zániku mandátu
 3. Informácia o nástupe náhradníka na uvoľnený mandát
 4. Záver

Ing. Vladimír Jánošík, v. r.
predseda komisie

PhDr. Gabriela Petrová, PhD., v. r.
sekretárka komisie

Publikované: 16.02.2023 / Aktualizované: 23.03.2023 HoreTlačiť