Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: Ing. Andrea Turčanová turcanova.andrea@gmail.com 
Podpredseda: PhDr. Jaroslav Makatúra jaro.makatura@gmail.com 
Sekretár: PaedDr, Martina Slivková, PhD. martina.slivkova@vucpo.sk
Členovia - poslanci: Prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. gabriel.pala.59@gmail.com 
  Jozef Kanuščák jozef.kanuscak@gmail.com 
  Ján Hirčko jan@hircko.sk 
  JUDr. Štefan Bieľak

bielak111@gmail.com

  Ing. Adrián Kaliňák kalinak.adrian@gmail.com 
Členovia - neposlanci: Ing. Lukáš Hotáry lukas.hotary@zipsernet.sk
  Ján Kočiš jankocis@restauraciajunior.sk
  Ing. Martin Lichman martin.lichman@gmail.com
    Ing. František Kornaj frantisek.kornaj@gmail.com
  Ing. Ján Baňas jbanas@orangemail.sk
  Ing. Jozef Švagerko jozef.svagerko@gmail.com

 

 

Zasadnutia komisií zastupiteľstva  

Na stránke sú zverejnené pozvánky na rokovania komisií, uznesenia zápisnice (od roku 2020) z rokovaní komisií a dochádzka členov komisie.

  

+

Rok 2021

28. zasadnutie (06. - 07.10.2021)

pozvánka, Uznesenie č. 28/2021 - PDF (199 kB), zápisnica - PDF (251 kB), dochádzka

27. zasadnutie (04.10.2021)

pozvánka, Uznesenie č. 27/2021 - PDF (242 kB), zápisnica - PDF (229 kB), dochádzka 

26. zasadnutie (09.08.2021)

pozvánka, Uznesenie č. 26/2021 - PDF (399 kB), zápisnica - PDF (261 kB), dochádzka

25. zasadnutie (02.06.2021)

pozvánka, Uznesenie č. 25/2021 - PDF (208 kB), zápisnica - PDF (246 kB), dochádzka 

24. zasadnutie (12.04.2021)

pozvánka, Uznesenie č. 24/2021 - PDF (93 kB), zápisnica - PDF (130 kB), dochádzka

23. zasadnutie (08.03.2021)

pozvánka, Uznesenie č.23/2021 - PDF (69 kB), zápisnica - PDF (84 kB), dochádzka

22. zasadnutie (25.01.2021)

pozvánka, Uznesenie č. 22/2021 - PDF (80 kB), zápisnica - PDF (189 kB), dochádzka

Rok 2020

21. zasadnutie (24.11.2020)

pozvánka, Uznesenie č. 21/2020 - PDF (72 kB), zápisnica - PDF (147 kB), dochádzka

20. zasadnutie (01.10.2020)

pozvánka záznam z hlasovania - PDF (90 kB)

19. zasadnutie (04.08.2020)

pozvánka, Uznesenie č.19/2020 - PDF (69 kB), zápisnica - PDF (122 kB), dochádzka

18. zasadnutie (09.06 - 10.06.2020)

Záznam z hlasovania per rollam - PDF (61 kB)

17. zasadnutie (02.06.2020)

pozvánka, Uznesenie č.17/2020 - PDF (92kB), Záznam z hlasovania per rollam - PDF (61 kB)

16. zasadnutie (06.05 - 07.05.2020)

 Záznam z hlasovania per rollam - PDF (56 kB)

15. zasadnutie (21.04.2020)

pozvánkaZáznam z hlasovania per rollam - PDF (62 kB)

14. zasadnutie (18.03.2020)

pozvánka, Záznam z hlasovania per rollam - PDF (117 kB)

13. zasadnutie (21.01.2020)

pozvánka, Uznesenie č.13/2020 - PDF (105 kB), zápisnica - PDF (144 kB), dochádzka

Rok 2019

Rok 2018

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 05.02.2014 / Aktualizované: 22.10.2021 HoreTlačiť