Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: PhDr. Marián Damankoš, PhD. damankosmarian@gmail.com 
Podpredseda: Mgr. Miloslav Repaský miroslav.repasky@gmail.com 
Sekretár: PaedDr. Ján Furman jan.furman@vucpo.sk
Členovia - poslanci: PhDr. Mgr. Ján Ferenčák jan.ferencak@kezmarok.sk 
  Mgr. Martin Šmilňák smilnakmartin@centrum.sk 
  Mgr. Igor Wzoš wzos.igor@gmail.com 
  PhDr. Ivan Hopta, CSc. ivanhopta@post.sk 
  Mgr. Štefan Pčola stefan@pcola.sk 
Členovia - neposlanci: Mgr. Peter Vaščák  
  RNDr. Marcel Tkáč  
  Mgr. Patrícia Lorková  
  Mgr. Daniela Lenková  
  Mgr. Alena Madzinová  
  PaedDr. Alžbeta Chamillová   

Zasadnutia komisií zastupiteľstva  

Na stránke sú zverejnené pozvánky na rokovania komisií, uznesenia zápisnice (od roku 2020) z rokovaní komisií a dochádzka členov komisie.


Rok 2021

45. zasadnutie (28.09.2021) - dištančne

pozvánka, Zápisnica 45/2021 - PDF (45 kB), Uznesenie č. 45/2021 PDF (xx kB), dochádzka

44. zasadnutie (20.08.2021) - per rollam

pozvánka, Zápisnica 44/2021 - PDF (45 kB), Uznesenie č. 44/2021 PDF (60 kB), dochádzka

43. zasadnutie (10.08.2021)

pozvánka, Zápisnica 43/2021 - PDF (88 kB), Uznesenie č. 43/2021 PDF (65 kB), dochádzka

42. zasadnutie (11.06.2021)  - per rollam

pozvánka, Zápisnica 42/2021 - PDF (52 kB), Uznesenie č. 42/2021 PDF (47 kB), dochádzka

41. zasadnutie (25.05.2021)  - dištančne

pozvánka, Zápisnica 41/2021 - PDF (82 kB), Uznesenie č. 41/2021 PDF (59 kB), dochádzka

40. zasadnutie (22.04.2021)  - per rollam

pozvánka, Zápisnica 40/2021 - PDF (63 kB), Uznesenie č. 40/2021 PDF (58 kB), dochádzka

39. zasadnutie (13.04.2021)  - dištančne

pozvánka, Zápisnica 39/2021 - PDF (68 kB), Uznesenie č. 39/2021  PDF (50 kB), dochádzka

38. zasadnutie (09.03.2021)  - dištančne

pozvánka, Zápisnica 38/2021 - PDF (122 kB), Uznesenie č. 38/2021 PDF (77 kB), dochádzka

37. zasadnutie (08.02.2021)  - per rollam

pozvánka, Zápisnica 37/2021 - PDF (64 kB), Uznesenie č. 37/2021 PDF  (45 kB), dochádzka

36. zasadnutie (28.01.2021)  - dištančne

pozvánka, Zápisnica 36/2021 PDF (124 kB), Uznesenie č. 36/2021 PDF (67 kB), dochádzka

Rok 2020

35. zasadnutie (30.12.2020) - per rollam

pozvánka, Zápisnica 35/2020 -  PDF (41 kB), Príloha k zápisnici -  PDF (91 kB), Uznesenie č. 35/2020 PDF  (512 kB), dochádzka

34. zasadnutie (12.11.2020)  - dištančne

pozvánka, Zápisnica 34/2020-  PDF (89 kB),, Uznesenie č. 34/2020 PDF  (58 kB), dochádzka

33. zasadnutie (06.10.2020) - per rollam

pozvánka, Zápisnica 33/2020 -  PDF (46 kB), Uznesenie č. 33/2020 PDF (62 kB), dochádzka

32. zasadnutie (21.08.2020) - per rollam

pozvánka, Zápisnica 32/2020 -  PDF (38 kB), Uznesenie č. 32/2020 PDF (57 kB), dochádzka

31. zasadnutie (10. - 11.08.2020)

pozvánka, Zápisnica 31/2020 (134 kB), Uznesenie č. 31/2020 PDF (72 kB), dochádzka

30. zasadnutie (08.06.2020) - per rollam

pozvánka, Zápisnica 30/2020 -   PDF (99 kB),, Uznesenie č. 30/2020 - PDF (42 kB), dochádzka

29. zasadnutie (02.06.2020)

pozvánka, Zápisnica 29/2020 - PDF (92 kB), Uznesenie č. 29/2020 PDF (67 kB), dochádzka

28. zasadnutie (04.05.2020) - per rollam

pozvánka, Zápisnica 28/2020 -  PDF (103 kB),   Uznesenie č. 28/2020  -  PDF (69 kB), dochádzka

27. zasadnutie (10.03.2020)

pozvánkaZápisnica 27/2020 - PDF (141 kB), Uznesenie č. 27/2020 - PDF (64 kB), dochádzka

26. zasadnutie (25.02.2020)

pozvánkaZápisnica 26/2020  - PDF (87 kB), Uznesenie č. 26/2020 - PDF (48 kB), dochádzka

25. zasadnutie (21.01.2020)

pozvánka, Zápisnica 25/2020 - PDF (92 kB), Uznesenie č. 25/2020 - PDF (65 kB), dochádzka

Rok 2019

Rok 2018

 

 

 

 

Publikované: 05.02.2014 / Aktualizované: 20.08.2020 HoreTlačiť