Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

13. zasadnutie Komisie územného plánovania ochrany a tvorby životného prostredia (01.10.2020)

Pozvánka na zasadnutie 

Termín zasadnutia: 01. 10. 2020 o 13:00 hod. 

Miesto konania: Úrad PSK, Námestie mieru 2, malá zasadacia miestnosť, 4. podlažie, č. dv. 420

Program

 1. Otvorenie
 2. Voľba overovateľa zápisnice a uznesenia
 3. Schválenie Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
 4. Informatívna správa o vydaných stanoviskách k prípravným prácam, zadaniam, konceptom a návrhom územnoplánovacích dokumentácii, ich zmenám a doplnkom a územnoplánovacím podkladom za rok 2019 a stav územnoplánovacích dokumentácií v Prešovskom kraji za jednotlivé okresy
 5. Rôzne
 6. Záver

  

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v.r.
predseda komisie

PaedDr. Martina Slivková, PhD.,  v.r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@vucpo.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

 

Geoportál stránka

Dohovor primátorov

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Publikované: 28.05.2020 / Aktualizované: 24.09.2020 HoreTlačiť