Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko 
Predseda:

Pavol Ceľuch

Podpredseda:

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA

Sekretár:

PhDr. Gabriela Petrová, PhD.

Členovia - poslanci:

JUDr. Pavel Hagyari, PhD., MBA

 

Mgr. et Mgr. Luciána Hoptová, PhD.

 

Pavel Hudáček

 

Bc. Jozef Kanuščák, MBA

 

PaedDr. Viera Leščáková

 

Bc. Milan Mazurek

 

MUDr. Patrik Mihaľ

 

Ing. František Oľha

 

PhDr. Jana Vaľová

Majetkové priznania predsedu PSK a poslancov PSK

 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa vo svojej činnosti  riadi Rokovacím poriadkom komisie a ústavným  zákonom 357/2004 Z. Z. 

Zasadnutia komisie

Na stránke sú zverejnené pozvánky na rokovania komisií, uznesenia zápisnice zo zasadnutí komisií a dochádzka členov komisie.

Rok 2023

5. zasadnutie (16.11.2023)

pozvánka, Uznesenie 5/2023 (PDF 126 kB), Zápisnica 5/2023 (PDF 114 kB), dochádzka

4. zasadnutie (21.09.2023)

pozvánka, Uznesenie 4/2023 (PDF 106 kB), Zápisnica 4/2023 (PDF 114 kB), dochádzka

3. zasadnutie (20.06.2023)

pozvánka, Uznesenie 3/2023 (PDF 105 kB), Zápisnica 3/2023 (PDF 113 kB), dochádzka

2. zasadnutie (18.05.2023)

pozvánka, Uznesenie 2/2023 (PDF 130 kB), Zápisnica 2/2023 (PDF 114 kB), dochádzka

1. zasadnutie (23.02.2023)

pozvánka, Uznesenie 1/2023 (PDF 36 kB), Zápisnica 1/2023 (PDF 42 kB), dochádzka

Publikované: 04.02.2014 / Aktualizované: 18.05.2023 HoreTlačiť