Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: Pavol Ceľuch starosta@sverzov.sk
Podpredseda: PhDr. Ivan Hopta, CSc. ivanhopta@post.sk 
Sekretár: PhDr. Gabriela Petrová, PhD. gabriela.petrova@vucpo.sk
Členovia - poslanci: Ing. Stanislav Kahanec stanislav.kahanec@gmail.com 
  Ing. Martin Fecko fecko.pkpo@gmail.com 
  MUDr. Patrik Mihaľ mihalpato@pobox.sk
  Jozef Kanuščák jozef.kanuscak@gmail.com 
  Ján Holinka obeculic@stonline.com 
  Mgr. Nadežda Sirková obecubla@lekosonline.sk 

Zasadnutia komisií zastupiteľstva  

Na stránke sú zverejnené uznesenia (od roku 2020) z rokovaní komisií a dochádzka členov komisie. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa vo svojej činnosti  riadi Rokovacím poriadkom komisie a ústavným  zákonom 357/2004 Z. Z. 

 

Rok 2021

17. zasadnutie (26.08.2021)

pozvánkaUznesenie č.17/2021 - PDF (38 kB), zápisnica - PDF (44 kB), dochádzka

16. zasadnutie (29.07.2021)

pozvánkaUznesenie č.16/2021 - PDF (35 kB), zápisnica - PDF (42 kB), dochádzka

15. zasadnutie (18.05.2021)

pozvánkaUznesenie č.15/2021 - PDF (36 kB), zápisnica - PDF (42 kB), dochádzka

Rok 2020

14. zasadnutie (30.07.2020)

pozvánkaUznesenie č. 14/2020 - PDF (21 kB), zápisnica - PDF (42 kB), dochádzka

13. zasadnutie (18.06.2020)

pozvánkaUznesenie č. 13/2020 - PDF (20 kB), zápisnica - PDF (42 kB), dochádzka

12. zasadnutie (20.02.2020)

pozvánkaUznesenie č. 12/2020 - PDF (21 kB), zápisnica -  PDF (43 kB), dochádzka,

Rok 2019

Rok 2018

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 04.02.2014 / Aktualizované: 23.10.2020 HoreTlačiť