Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

18. zasadnutie Z PSK (10.02.2020)

18. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 10. február 2020

Dátum a miesto konania

10. február 2020 (pondelok) o 10.00 hod. Úrad PSK, Námestie mieru 2 v Prešove

formát PDF Program 18. zasadnutia Z PSK na stiahnutie - PDF (31kB)

Program zasadnutia

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
29.B Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 296/2019 zo dňa 26. 8. 2019 2
29.C Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 295/2019 zo dňa 26. 8. 2019. 2
29.D Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 297/2019 zo dňa 26. 8. 2019. 2
29.E Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 3
30. Návrh na neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného nehnuteľného majetku. 2
31.A Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy J. Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní. 1
31.B Návrhy na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní. 3
31.C Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní. 2
32. Správa o všetkých vynaložených finančných prostriedkoch a ich účelnosti použitia vrátane určenia ďalších postupov – FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., Prešov. 1
33. Informatívna správa o činnosti spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., jej dcérskych spoločností a nemocníc PSK. 1
34.A Rôzne: Výpožička majetku PSK. 2
34.B Rôzne: Informácia o skončení pracovného pomeru dvoch riaditeľov zariadení sociálnych služieb a o povereni ích vedením. 1
34.C Rôzne: Návrh na odvolanie a voľbu člena - neposlanca komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve PSK. 1
35. Interpelácie poslancov. 0
36. Záver. 0
Nájdených 55 záznamov, zobrazujem 41 až 55.[<<] 1, 2 [>>]
 

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne:

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja - priamy prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV.

Videozáznam Z PSK - 18. zasadnutie 10.02.2020

 

Videozáznam Z PSK - 18. zasadnutie 10.02.2020

dekoračný obrázokArchív  zasadnutí Zastupiteľstva PSK

 Materiály po zasadnutí

Publikované: 10.02.2020 / Aktualizované: 03.11.2020 HoreTlačiť