Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: PhDr. Marián Damankoš, PhD. damankosmarian@gmail.com 
Podpredseda: Mgr. Miloslav Repaský miroslav.repasky@gmail.com 
Sekretár: PaedDr. Ján Furman jan.furman@vucpo.sk
Členovia - poslanci: PhDr. Mgr. Ján Ferenčák jan.ferencak@kezmarok.sk 
  Mgr. Martin Šmilňák smilnakmartin@centrum.sk 
  Mgr. Igor Wzoš wzos.igor@gmail.com 
  PhDr. Ivan Hopta, CSc. ivanhopta@post.sk 
  Mgr. Štefan Pčola stefan@pcola.sk 
Členovia - neposlanci: Mgr. Peter Vaščák  
  RNDr. Marcel Tkáč  
  Mgr. Patrícia Lorková  
  Mgr. Daniela Lenková  
  Mgr. Alena Madzinová  
  PaedDr. Alžbeta Chamillová   

Zasadnutia komisií zastupiteľstva  

Na stránke sú zverejnené pozvánky s materiálmi na rokovania komisií, uznesenia zápisnice (od roku 2020) z rokovaní komisií a dochádzka členov komisie.


Rok 2020

32. zasadnutie (10. - 11.08.2020) - per rollam

Uznesenie č. 32/2020 (57 kB)

31. zasadnutie (10. - 11.08.2020)

pozvánka, Uznesenie č. 31/2020 (72 kB), dochádzka

30. zasadnutie (08.06.2020) - per rollam

Uznesenie č. 30/2020 - PDF (42 kB)

29. zasadnutie (02.06.2020)

pozvánka, Uznesenie č. 29/2020 (67 kB), dochádzka

28. zasadnutie (04.05.2020) - per rollam

Uznesenie č. 28/2020  - (69 kB)

27. zasadnutie (10.03.2020)

pozvánkaUznesenie č. 27/2020 (64 kB), dochádzka

26. zasadnutie (25.02.2020)

pozvánkaUznesenie č. 26/2020 (48 kB), dochádzka

25. zasadnutie (21.01.2020)

pozvánkaUznesenie č. 25/2020 (65 kB), dochádzka

Rok 2019

Rok 2018

 

 

 

 

 

Publikované: 05.02.2014 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť