Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: PhDr. Marián Damankoš, PhD. damankosmarian@gmail.com 
Podpredseda: Mgr. Miloslav Repaský miroslav.repasky@gmail.com 
Sekretár: PaedDr. Ján Furman jan.furman@vucpo.sk
Členovia - poslanci: PhDr. Mgr. Ján Ferenčák jan.ferencak@kezmarok.sk 
  Mgr. Martin Šmilňák smilnakmartin@centrum.sk 
  Mgr. Igor Wzoš wzos.igor@gmail.com 
  PhDr. Ivan Hopta, CSc. ivanhopta@post.sk 
  Mgr. Štefan Pčola stefan@pcola.sk 
Členovia - neposlanci: Mgr. Peter Vaščák  
  RNDr. Marcel Tkáč  
  Mgr. Patrícia Lorková  
  Mgr. Daniela Lenková  
  Mgr. Alena Madzinová  
  PaedDr. Alžbeta Chamillová   

Zasadnutia komisií zastupiteľstva  

Na stránke sú zverejnené pozvánky na rokovania komisií, uznesenia zápisnice (od roku 2020) z rokovaní komisií a dochádzka členov komisie.


Rok 2021

40. zasadnutie 22.04.2021)  - dištančne

pozvánka, Zápisnica 40/2021, Uznesenie č. 409/2021 (xx0 kB)

39. zasadnutie (13.04.2021)  - dištančne

pozvánka, Zápisnica 39/2021, Uznesenie č. 39/2021 (50 kB)

38. zasadnutie (09.03.2021)  - dištančne

pozvánka, Zápisnica 38/2021, Uznesenie č. 38/2021 (77 kB)

37. zasadnutie (08.02.2021)  - per rollam

pozvánka, Zápisnica 37/2021, Uznesenie č. 37/2021 (45 kB)

36. zasadnutie (28.01.2021)  - dištančne

pozvánka, Zápisnica 36/2021, Uznesenie č. 36/2021 (67 kB)

Rok 2020

35. zasadnutie (30.12.2020) - per rollam

pozvánka, Zápisnica 35/2020, Príloha k zápisnici, Uznesenie č. 35/2020 (512 kB)

34. zasadnutie (12.11.2020)  - dištančne

pozvánka, Zápisnica 34/2020, Uznesenie č. 34/2020 58 kB)

33. zasadnutie (06.10.2020) - per rollam

pozvánka, Zápisnica 33/2020, Uznesenie č. 33/2020 (62 kB)

32. zasadnutie (21.08.2020) - per rollam

pozvánka, Zápisnica 32/2020, Uznesenie č. 32/2020 (57 kB)

31. zasadnutie (10. - 11.08.2020)

pozvánka, Zápisnica 31/2020 (134 kB), Uznesenie č. 31/2020 (72 kB), dochádzka

30. zasadnutie (08.06.2020) - per rollam

pozvánka, Zápisnica 30/2020, Uznesenie č. 30/2020 - PDF (42 kB)

29. zasadnutie (02.06.2020)

pozvánka, Zápisnica 29/2020 (92 kB), Uznesenie č. 29/2020 (67 kB), dochádzka

28. zasadnutie (04.05.2020) - per rollam

pozvánka, Zápisnica 28/2020 Uznesenie č. 28/2020  - (69 kB)

27. zasadnutie (10.03.2020)

pozvánkaZápisnica 27/2020 (141 kB), Uznesenie č. 27/2020 (64 kB), dochádzka

26. zasadnutie (25.02.2020)

pozvánkaZápisnica 26/2020 (87 kB), Uznesenie č. 26/2020 (48 kB), dochádzka

25. zasadnutie (21.01.2020)

pozvánka, Zápisnica 25/2020 (92 kB), Uznesenie č. 25/2020 (65 kB), dochádzka

Rok 2019

Rok 2018

 

 

 

 

 

Publikované: 05.02.2014 / Aktualizované: 06.02.2018 HoreTlačiť