Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: MUDr. Patrik Mihaľ mihalpato@pobox.sk 
Podpredseda: Mgr. Štefan Pčola stefan@pcola.sk 
Sekretár: JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA lydia.budzinakova@vucpo.sk
Členovia - poslanci: MUDr. František Orlovský fr.orlovsky@gmail.com 
  PhDr. Jozef Lukáč jllukac@gmail.com 
  Ing. Jozef Kmec, PhD. kruzlov@kruzlov.sk 
  MUDr. Boris Hanuščak boris.hanuscak@bardejov.sk 
  Peter Pilip pilip@bytservis.sk 
Členovia - neposlanci: Mgr. Anna Hudáková  
  Mgr. Štefan Žid  
  Michaela Zoľáková  
  Mgr. Kamil Sepeši  
  Jozef Pavligovský  
  Ing. Štefan Džurný   

Zasadnutia komisií zastupiteľstva  

Na stránke sú zverejnené pozvánky na rokovania komisií, uznesenia zápisnice (od roku 2020) z rokovaní komisií a dochádzka členov komisie.

Rok 2021

40. zasadnutie (30.09.2021) per rollam

pozvánka Uznesenie č. 40/2021 - PDF (258 kB), Zápisnica č. 40/2021 - PDF (295 kB), dochádzka 

39. zasadnutie (20.09.2021) on-line

pozvánka Uznesenie č. 39/2021 - PDF (105 kB), Zápisnica č. 39/2021 - PDF (295 kB), dochádzka 

38. zasadnutie (16.08.2021) per rollam

pozvánka, Uznesenie č. 38/2021 - PDF (213 kB), Zápisnica č. 38/2021 - PDF (262 kB), dochádzka 

37. zasadnutie (09.08.2021)

pozvánka, Uznesenie č. 37/2021 - PDF ( 772 kB), Zápisnica č. 37/2021 - PDF ( 301 kB), dochádzka 

36. zasadnutie (24.05.2021)

pozvánka, Uznesenie č. 36/2021 - PDF (336 kB), Zápisnica č. 36/2021 - PDF (267 kB), dochádzka 

35. zasadnutie (29.04.2021) per rollam

pozvánka, Uznesenie č. 35/2021 - PDF (105 kB), Zápisnica č. 35/2021 - PDF (101 kB)

34. zasadnutie (19.04.2021) per rollam

pozvánka, Uznesenie č. 34/2021 - PDF (941 kB), Zápisnica č. 34/2021 - PDF (133 kB), dochádzka 

33. zasadnutie (08.03.2021) per rollam

pozvánka, Uznesenie č. 33/2021 - PDF (544 kB), Zápisnica č. 33/2021 - PDF (153 kB), dochádzka 

32. zasadnutie (25.01.2021) per rollam

pozvánka, Uznesenie č. 32/2021 - PDF (297 kB), Zápisnica č. 32/2021 - PDF (157 kB), dochádzka 

Rok 2020

30. zasadnutie (21.09.2020)

pozvánka, Uznesenie č. 30/2020 - PDF (297 kB), Zápisnica č. 30/2020 - PDF (134 kB), dochádzka 

29. zasadnutie (21.09.2020)

pozvánka, Uznesenie č. 29/2020 - PDF (297 kB), Zápisnica č. 29/2020 - PDF (134 kB), dochádzka

28. zasadnutie (10.06.2020) per rollam

pozvánka, Uznesenie č. 30/2020 - PDF (97 kB), Zápisnica č. 28/2020 - PDF (161 kB)

27. zasadnutie (10.06.2020)

pozvánka,  Uznesenie č. 27/2020 - PDF (242 kB), Zápisnica č. 27/2020 - PDF (97 kB), dochádzka

26. zasadnutie (10.06.2020) per rollam

Uznesenie č. 26/2020 - PDF (67 kB), Zápisnica č. 26/2020 - PDF (134 kB)

25. zasadnutie (04.06.2020)

pozvánkaUznesenie č. 25/2020 - PDF (169 kB), Zápisnica č. 25/2020 - PDF (99  kB),  dochádzka

24. zasadnutie (04.05.2020) per rollam

Uznesenie č. 24/2020 - PDF (248 kB), Zápisnica č. 24/2020 - PDF (110 kB)

23. zasadnutie (18.03.2020) per rollam

Uznesenie č. 23/2020 - PDF (257 kB),  Zápisnica č. 23/2020 - PDF (110 kB)

22. zasadnutie (27.01.2020) per rollam

Uznesenie č. 22/2020 - PDF (104 kB),  Zápisnica č. 22/2020 - PDF (97 kB)

21. zasadnutie (20.01.2020)

pozvánka, Uznesenie č. 21/2020 - PDF (440 kB), Zápisnica č. 21/2020 - PDF (100 kB),  dochádzka

Rok 2019

Rok 2018

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 22.05.2020 / Aktualizované: 18.10.2021 HoreTlačiť