Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Komisie Zastupiteľstva PSK 2017 - 2022

Zasadnutia komisií zastupiteľstva 

Komisie pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja

V zmysle § 20 zákona 302/2001 o samosprávnych krajoch  komisie zriaďuje zastupiteľstvo kraja, ktoré zároveň určuje úlohy a spôsob rokovania komisií.

Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom. Poslanci musia tvoriť viac ako polovicu členov komisie; predsedom komisie je poslanec. Na posúdenie odborných otázok môžu komisie prizývať odborníkov z praxe.

Komisie sa schádzajú podľa potreby, spravidla však raz za mesiac

Na stránkach jednotlivých komisií sú zverejnené - pozvánky na rokovania komisií, uznesenia, zápisnice (od roku 2020) z rokovaní komisií a dochádzka členov komisie.

Na stiahnutie:

Komisie pri Z PSK 2017 - 2022

Zastupiteľstvo PSK na 2. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 29.1.2018 Uznesením č. 5/2018 (PDF, 55 kB) prerokovalo, schválilo a zriadilo tieto komisie:


Archív komisií

Publikované: 04.02.2014 / Aktualizované: 23.03.2023 HoreTlačiť