Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Životopis - Peter Bizovský

Peter Bizovský

fotografia podpredsedu PSK - MUDr. Peter Bizovský

MUDr. Peter Bizovský, MPH

podpredseda PSK
peter.bizovsky@vucpo.sk
tel: 051/7081 124, +421 903 906 603
miestnosť: 143 I. poschodie

Základné informácie

Rodinný stav:

ženatý

Dátum narodenia:

30. 9. 1956, Stará Lubovňa

Vzdelanie

2004

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, odborník pre riadenie verejného zdravotníctva (MPH)

1997

Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave, špecializácia v odbore sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva

1993

Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave, špecializácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo druhého stupňa 

1985

Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave, špecializácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo prvého stupňa 

1976 - 1982

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta (MUDr.)

1972 - 1976

Gymnázium v Starej Ľubovni 

Profesionálna prax

Doterajšie zamestnania

od októbra 2010

Ľubovnianská nemocnica, n. o. Stará Ľubovňa, riaditeľ

od 

Asociáca nemocníc Slovenska, viceprezident   

február - september 2005

Nemocnica s poliklinikou v Starej Ľubovni, poverený vedením

1993 – 2005

Nemocnica s poliklinikou v Starej Ľubovni, gynekologicko-pôrodníckeho oddelenie, zástupca primára

1991 – 1993

Nemocnica s poliklinikou v Starej Ľubovni, námestník riaditeľa pre Liečebno-preventívnu starostlivosť

1982 - 1991

Okresný ústav národného zdravia v Starej Ľubovni, gynekologicko-pôrodníckom oddelenie, sekundárny lekár

Pôsobenie vo verejnej správe

od roku 2017

predseda komisie zdravotníctva pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

2013 - 2017

predseda komisie zdravotníctva pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja

2009 – 2013

predseda komisie zdravotníctva pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

2001 - 2005  

predseda komisie zdravotníctva pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja  

od roku 2017

poslanec Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja vo volebnom období 2017 - 2022

2013 - 2017

poslanec Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

2009 - 2013 

poslanec Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja  

2001 - 2005 

poslanec Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja   

od roku 1990 poslanec Mestského zastupiteľstva Stará Ľubovňa a opakovane člen Mestskej rady

 

Publikované: 07.03.2018 / Aktualizované: 24.10.2018 HoreTlačiť