Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Problémy s dopravou v Prešove

Prešovský samosprávny kraj skončil vlaňajší rok s prebytkom viac ako 9 mil. eur. Do rezervného fondu pôjde okolo 24 miliónov eur. Do investičných akcií v roku 2017 smeruje takmer 63 miliónov eur. Podľa aktuálneho rozpočtu kapitálových výdavkov najviac peňazí – viac ako 24 mil. eur pôjde do oblasti dopravy, na rekonštrukcie ciest, mostov či sanácie zosuvov. Ďalší 18 miliónov je vyčlenených na podporu projektov z Regionálneho operačného programu, technickej pomoci ELENA a Nórskeho finančného mechanizmu. Do vzdelávacích inštitúcií v kraji pôjde viac ako 5,8 mil. eur, do sociálneho zabezpečenia 5,5 mil. eur a do kultúry 4,7 mil. eur. Vyhliadky rozpočtu na tento rok sú priaznivé.

Ako vnímate minuloročné hospodárenie kraja a plánované investície na tento rok?

Na položené otázky diskutovali niektorí poslanci Zastupiteľstva PSK.

Peter Molčan, Sabinov (predseda Komisie finančnej pri Z PSK)

25.05.2017, Sabinov Z môjho pohľadu každý subjekt, úrad a všetky samosprávne orgány zastupiteľstva pristupovali k tvorbe rozpočtu zodpovedne...
Čítaj viac...

Andrea Turčanová, Prešov

25.05.2017, Prešov Z pozície poslankyne PSK veľmi pozitívne hodnotím hospodárenie kraja, ktoré každoročne končí prebytkom rozpočtu...
Čítaj viac...

Štefan Bieľak, Kežmarok

25.05.2017, Kežmarok Minulý rok bol pre náš kraj veľmi úspešný a napriek veľkým investíciám sa podarilo dosiahnuť vysoký finančný prebytok, ktorý umožní ešte väčšie investície v tomto roku...
Čítaj viac...

Jozef Janiga, Poprad

25.05.2017, Poprad Dobre hospodárske výsledky nie sú len výsledkom minulého roka. Je to odzrkadlením práce a čiastkových, postupných výsledkov vedenia, pracovníkov, ako aj poslancov...
Čítaj viac...

Andrej Havrilla, Bardejov

25.05.2017, Bardejov Opäť sa ukázalo, že vznik samosprávnych krajov mal svoj význam. O tom, že PSK už dlhodobo najlepšie hospodári...
Čítaj viac...

Stanislav Kahanec, Prešov

25.05.2017, Prešov Hospodárenie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za rok 2016 skončilo s cca 9 mil. € prebytkom rozpočtu...
Čítaj viac...

Peter Krajňák, Prešov

25.05.2017, Prešov Hospodárenie Prešovského samosprávneho kraja považujem za vyvážené a je dobré, že sa investuje primerane a rovnomerne do infraštruktúry, školstva, sociálnej oblasti i kultúry...
Čítaj viac...

Peter Pilip, Svidník

25.05.2017, Svidník Ekonomickú bilanciu PSK vnímam veľmi pozitívne, sú to dobré správy pre všetkých jeho obyvateľov...
Čítaj viac...

Peter Sokol, Stará Ľubovňa

25.05.2017, Stará Ľubovňa Prešovský samosprávny kraj patrí medzi dlhodobo stabilizované vyššie územné celky v rámci Slovenska...
Čítaj viac...

 

 

Publikované: 20.10.2016 / Aktualizované: 25.05.2017 HoreTlačiť