Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

4. zasadnutie (16. 3. 2010)

 

Dňa 16. marca 2010 o 10.00 hod. 

sa v malej zasadačke Obvodného úradu v Prešove, Námestie mieru č. 3 uskutoční

4. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

 


Program:

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Návrh VZN PSK č. 18/2010 o určení výšky dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho, cirkvi a súkromných zriaďovateľov.
 3. Záver.

 

Ďalšie informácie k uskutočnenému zasadnutiu: 

 • Hlasovanie (sumárny prehľad hlasovania podľa jednoltivých bodov programu) - PDF (56 kB)
 • Uznesenia 
 • Zápisnica č. 3/2010 - formát PDF (158 kB)
 • Videozáznamy  (obrazové a zvukové záznamy) sú súčasťou jednotlivých bodov programu zasadnutia.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 04.03.2010 / Aktualizované: 20.07.2010 HoreTlačiť