Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Bod č. 16

Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Prešovského samosprávneho kraja č. 16/2009 o výške úhrady za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti.

Predkladá: MUDr. Július Zbyňovský, MPH, vedúci odboru zdravotníctva Ú PSK

 

 

 

Návrh na zmenu právnej formy Ľubovnianskeho múzea - hrad Stará Ľubovňa z príspevkovej organizácie na rozpočtovú organizáciu

Predkladá: Ing. Mária Holíková, PhD., vedúca odboru financií

 

 

 

 

Ďalšie informácie k uskutočnenému zasadnutiu:

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 07.12.2010 / Aktualizované: 15.12.2010 HoreTlačiť