Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Bod č. 8

Návrh VZN PSK č. .../2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení. 

Predkladá: Ing. Mária Holíková, PhD., vedúca odboru financií Ú PSK

 

 

  • Hlasovanie č. 15  (Poznámka: Protinávrh - posl. Havrilla pozmeňovací návrh) - PDF (40 kB) 
  • Hlasovanie č. 16  (Poznámka: Uznesenie - posl. Havrilla pozmeňovací návrh) - PDF (40 kB) 

 

 

Ďalšie informácie k uskutočnenému zasadnutiu:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 30.11.2010 / Aktualizované: 15.12.2010 HoreTlačiť