Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

18. zasadnutie (7. 06. 2016)

7. jún 2016 - 18. zasadnutie Zastupiteľstva PSK

Dátum a miesto konania

7. jún 2016 o 10.00 - malá zasadačka Obvodného úradu, Námestie legionárov 3, Prešov

Progam

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016.
 3. Vlajkové projektové zámery PSK v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
 4. Projektový zámer PSK v rámci programu Interreg Europe.
 5. Návrh na odvolanie riaditeľa Zariadenia sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi.
 6. Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa.
 7. Rôzne.
 8. Záver.

Materiály k bodom programu 

Materiály k jednotlivým bodom rokovania 18. zasadnutia sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK.

banner - eZastupiteľstvo - elektronické zastupiteľstvo

Priamy prenos a videozáznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bolo možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV.  

dekoračný obrázokVideozáznam 18. zasadnutia ZPSK (7. 6. 2016 o 10.00) - Krajskí poslanci navýšili rozpočet a rozdelili financie

Videozáznamy z ďalších zasadnutí nájdete v archíve zasadnutí Zastupiteľstva PSK

Materiály po zasadnutí

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 17.09.2015 / Aktualizované: 07.06.2017 HoreTlačiť