Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Volebné obdobie 2013 - 2017

V tomto volebnom  období bolo uskutočnených spolu 29 pracovných zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a 4 slávnostné zasadnutie spojené s odovzdávaním cien Prešovského samosprávneho kraja.

Od roku 2011 sú všetky materiály k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK zverejnené prostredníctvom elektronického zastupiteľstva - eZastupiteľstvo PSK.

Elektronické Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (eZastupiteľstvo PSK) je aplikácia, ktorá umožňuje prístup k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK. Ponúka vyhľadávanie uznesení, prehľad materiálov, hlasovaní a multimediálnych záznamov z jednotlivých zasadnutí.

Od roku 2016 je možné používať aj elektronické služby týkajúce sa Zastupiteľstva PSK - e-služby Zastupiteľstvo PSK.

Elektronické služby Zastupiteľstva PSK:

dekoračný obrázok

PSK zverejňuje zvukové záznamy (pri každom bode programu zasadnutia v e-zastupiteľstve PSK), priamy prenos zasadnutia (od r. 2015) a videozáznamy. Videozáznamy zasadnutí od roku 2015 sú zverejnené pri danom zasadnutí samostatne alebo kompletne - videozáznamy. Staršie videozáznamy nájdete na youtube logo youtube, v archíve na portále PSK (zasadnutia do 5/2010 ZPSK).  

dekoračný obrázok Videozáznamy zo zasadnutí Zastupiteľstva PSK v roku 2016 (záznamy sú dostupné aj pri každom zasadnutí).

Uskutočnené zasadnutia v rokoch 2016 - 2017

Hlasovanie poslancov v roku 2017 s možnosťou vyhľadávania a filtrovania. (Zároveň je hlasovanie zverejnené aj v e-zastupiteľstva PSK - pri každom bode zasadnutia samostatne.)

 

Hlasovanie poslancov v roku 2016 s možnosťou vyhľadávania a filtrovania. (Zároveň je hlasovanie zverejnené aj v e-zastupiteľstva PSK - pri každom bode zasadnutia samostatne.)

Hlasovanie poslancov v roku 2015 s možnosťou vyhľadávania a filtrovania. (Zároveň je hlasovanie zverejnené aj v e-zastupiteľstva PSK - pri každom bode zasadnutia samostatne.)

Hlasovanie poslancov v roku 2014 s možnosťou vyhľadávania a filtrovania. (Zároveň je hlasovanie zverejnené aj v e-zastupiteľstva PSK - pri každom bode zasadnutia samostatne.)

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 28.11.2017 / Aktualizované: 01.12.2017 HoreTlačiť