Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Informačné portály

 

 • Verejný informačný portál -  prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy 
 • Zodpovedne - (národné osvetové centrum Zodpovedne.sk) -  cieľom tohto portálu je zvýšenie povedomia, šírienie osvety o zodpovednom používaní internetu, mobilnej komunikácie a nových
 • technológií.
 • Pomoc.sk - združená linka pomoci (v rámci projektu Zodpovedne.sk)
 • Stopline.sk - "bezpečný internet pre deti a mládež - stop nezákonnému obsahu na internete"  -  stránky zamerané na odhaľovanie najmä prípadov zneužívania detí, prejavy rasizmu a xenofóbie na internete. 
 • OVCE.sk  nový slovenský animovaný seriál, ktorý sa vracia k tradíciám pôvodnej kreslenej tvorby pre deti a mládež. Cieľom rozprávok je šírenie osvety o rizikách internetu, mobilov a nových technológií. Pre nižšiu vekovú kategóriu detí chce seriál pôsobiť ako prevencia, mládeži nastavuje zrkadlo ich nevhodného správania sa na internete a dospelých divákov majú rozprávky poučiť a pobaviť.

Právo a legislatíva

 • SLOV-LEX  - právny a informačný portál
 • Elektronická zbierka zákonov - informácie zo Zbierky zákonov a vestníkov ministerstiev Slovenskej republiky
 • JASPI  - právne informácie určené pre verejnosť za účelom zvýšenia právneho povedomia občanov
 • EPI.sk - právne a ekonomické informácie

Informačné technológie

Cestovný ruch

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 14.07.2009 / Aktualizované: 20.01.2016 HoreTlačiť